Regulamin sesji

przez Super User

Regulamin sesji został stworzony na potrzeby mojej współpracy jako Fotografa z Klientem (tj. każdą osobą korzystającą z moich usług). Jest efektem mojego dotychczasowego doświadczenie i pytań zadawanych przez Klientów przed sesją. Przed spotkaniem zachęcam gorąco do zapoznania się z moim portfolio.

 1. Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu i ma obowiązek zapoznania się z nim. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 2. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje styl jego fotografii, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy postprodukcji oraz ogólną estetykę wykonywanych fotografii, jak również zgadza się z jego artystyczną interpretacją fotograficzną zdjęć. Fotograf w procesie selekcji zdjęć i ich postprodukcji korzysta z programu Lightroom, nie retuszuje zdjęć w programie Photoshop (co oznacza m.in., że nie wygładza niedoskonałości cery, nie usuwa znamion etc.).

 3. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przez Fotografa.

 4. Poprzez sesję fotograficzną rozumie się wykonanie serii zdjęć oraz ich obróbkę graficzną.

 5. Fotograf zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych, a jego praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych. Ponadto Fotograf oświadcza, iż dysponuje odpowiednim sprzętem fotograficznym do wykonania sesji.

 6. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem. Po ustaleniu terminu sesji, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na rachunek bankowy, wskazany przez Fotografa. Pozostała część kwoty za wykonaną sesję wpłacana jest najpóźniej w dniu sesji przelewem na konto Fotografa.

 7. W celu wykonania sesji oraz kontaktu z Klientem, niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres mailowy oraz numer telefonu, opcjonalnie adres zamieszkania klienta. Cel pobierania i przetwarzania danych określa szczegółowo Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udostępniana Klientowi przez Fotografa przed sesją.

 8. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na sesji. W przypadku spóźnienia, czas spóźnienia może być odliczony od całościowego czasu sesji, w szczególności w przypadku mini sesji, kiedy klienci umawiani są jeden po drugim.

 9. Na sesje domowe Fotograf dojeżdża do klienta na terenie Warszawy i okolic. Dalsza lokalizacja wymaga wcześniejszego potwierdzenia z fotografem oraz doliczenia opłaty za przejazd.

 10. Przed sesją Klient deklaruje wybrany pakiet zdjęciowy zgodnie z ofertą. Po sesji pakiet może zostać powiększony, ale nie może zostać zmniejszony. Do każdego pakietu można dokupić dodatkowe, obrobione zdjęcia, odbitki  czy albumy fotograficzne (storybooki).

 11. Klient ma prawo przesunąć termin sesji dwukrotnie, w przypadku zdarzeń losowych, choroby, złych warunków pogodowych – należy o tym poinformować Fotografa minimum dwie godziny przed rozpoczęciem sesji. Prawo do dwukrotnego przesunięcia terminu sesji bez żadnych konsekwencji przysługuje również Fotografowi.

 12. W przypadku wykonywania sesji w miejscach, w których pobierana jest dodatkowa opłata za wejście wyznaczona przez zarządcę miejsca, opłata ta ponoszona jest przez Klienta.

 13. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

 14. Po sesji Fotograf dokonuje selekcji zdjęć. Wybrane zdjęcia wysyłane są do 10 dni roboczych w pomniejszonym formacie w formie galerii online w celu dokonania wyboru. Następnie w ciągu 20 dni roboczych od momentu wyboru zdjęć przez Klienta lub od momentu wpłaty za dodatkowe ujęcia zostają poddane obróbce cyfrowej, udostępnione w formie plików cyfrowych (w rozdzielczości minimum 5000px na dłuższym boku) do pobrania oraz wydrukowane w formie odbitek (opcjonalnie albumu), gotowe do odbioru osobistego lub wysyłki paczkomatem (za dodatkową opłatą w kwocie 20 zł).

 15. Sposób przekazania lub wysyłki zdjęć ustalany jest indywidualnie między klientem i fotografem, gdy zdjęcia jako produkt finalny będą gotowe do przekazania. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia wymienionych w punkcie terminów w przypadku urlopu, choroby, zdarzeń losowych, etc.

 16. Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Fotograf zachowuje zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.

 17. Klient jest uprawniony do korzystania z fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje wykorzystanie niekomercyjne, w szczególności wydruk zdjęć na własne potrzeby czy udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych. Bez uprzedniej zgody Fotografa niedopuszczalnym jest przerabianie zdjęć w programie do obróbki graficznej czy poprzez kadrowanie, nakładanie na nie filtrów, zmianę kolorystyki oraz naklejanie grafik.

 18. Fotograf udziela Klientowi licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistej stronie internetowej Klienta oraz na portalach społecznościowych, z których Klient korzysta poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient zobowiązuje się oznaczać Fotografa jako autora zdjęć. Wykorzystywanie przez Klienta zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz. Rozpowszechniając fotografie Klient zobowiązuje się do oznaczania Fotografa jako twórcę podając nazwę Gazdowanie Fotografia oraz adres strony internetowej Fotografa.

 19. W przypadku tzw. sesji bezpłatnych do portfolio Fotografa, żądanie cofnięcia zgody na rozpowszechnienie wizerunku jest jednoznaczne z wezwaniem Klienta do zapłaty za sesję w kwocie odpowiadającej pakietowi z Oferty na stronie internetowej Fotografa na konto wskazane przez Fotografa. Fotografie zostaną usunięte z kanałów internetowych (www, media społecznościowe etc.) po zaksięgowaniu wpłaty za sesję.

 20. Fotograf nie ma obowiązku przechowywania niewybranych zdjęć, jak również tych wybranych przez klienta. Przekazując zdjęcia Klientowi ma prawo usunąć je ze swoich dysków.

 21. Na sesje lifestyle (w domu Klienta) Fotograf nie zabiera ze sobą oświetlenia i teł. Sesja odbywa się przy świetle zastanym.

 22. Efekt końcowy sesji zależy od wielu czynników, między innymi od pogody, nastroju modeli na sesji oraz ilości światła zastanego w miejscu wykonywania sesji.

 23. Przed sesją fotograf chętnie służy konsultacją w zakresie doboru stylizacji do zdjęć. Fotograf udostępnia Klientowi poradnik przed sesją, w którym są opisane porady dot. doboru garderoby, przygotowania mieszkania do sesji etc. 

 24. Fotograf nie oddaje nieobrobionych zdjęć oraz nie udostępnia surowych plików RAW.

 25. Fotograf zawsze pyta o zgodę na publikację wizerunku klienta po przesłaniu mu gotowych zdjęć. Po wyrażeniu przez klienta zgody na publikację zdjęć, fotograf może je umieścić na swojej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, platformach społecznościowych. Zgodnie z RODO Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na publikację wizerunku.

 26. Fotograf zobowiązuje się do ochrony wizerunku klienta, nieudostępniania jego zdjęć bez jego wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów, niż wskazane w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz nieudostępniania żadnych danych osobowych innych niż imiona klientów.

 27. Każdy pakiet sesji zdjęciowej można wykupić w formie voucheru prezentowego według oferty na stronie internetowej Fotografa. Opłata za całość pobierana jest z góry. Ważność vouchera wynosi 6 miesięcy od daty wpisanej na voucherze, po tym czasie usługa nie zostanie zrealizowana.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Więcej

Polityka prywatności i ciasteczka